کاشت مو در نواحی سوختگی، آسیب دیده و اسکار

پیوند موی طبیعی بر روی بافت های آسیب دیده

انجام عمل پیوند موی طبیعی بر روی بافت های آسیب دیده امکان پذیر می باشد. در اشخاص که دچار اسکار ( جای زخم ) ناشی از سوختگی، تصادفات و اعمال جراحی در سر و صورت شده اند و به دلیل وجود اسکار این نواحی مو از دست داده اند می توان طی چند جلسه با کاشت موهای طبیعی ناحیه طاسی را پوشاند و به وضعیت طبیعی خود نزدیک شد. بدین ترتیب هم یک طاسی پوشانده خواهد شد و هم جراحت زخم در زیر موها پنهان خواهد شد.

بیشتر داوطلبان در این گروه، بیماران دچار سوختگی می باشند که موهای قسمتی از سر یا صورت مثل ابرو را از دست داده اند. به دلیل خون رسانی ضعیف این نواحی تعداد اعمال جراحی به ازای تعداد گراف در مقایسه با یک بافت طبیعی بیشتر خواهد بود و سرعت رشد موها نیز در مقایسه کندتر خواهد بود ولی بیمار هم از نظر زیبای و هم از جنبه ی روانی از این عمل بهره خواهند برد