کاشت ابرو و مژه

پیوند مو در نواحی ابرو و مژه

برخی از اشخاص در جامعه دچار نوعی اختلال روانی به نام body dismorphism هستند. در این اختلال فرد مبتلا از چهره و اندام خود راضی نبوده و سعی دارد با انجام اعمال جراحی پلاستیک و زیبایی که امروزه بسیار متداول و مرسوم شده است چهره ی خود را به شکل مورد دلخواه خود تغییر می دهد که اغلب راضی کننده نبوده و ممکن است این بیمار همه ی وقت و عمر خود را در کلینیک ها و مطب های گوناگون پزشکان برای تغییر چهره و ارضای خواسته ی خود بگذارند. یکی از این کلینیک ها، پیوند موی طبیعی می باشد که اغلب خانم ها با مراجعه به این مراکز سعی در راضی نمودن پزشکان در تغییر شکل ابرو ها و یا افزودن مژه  دارند. حتی دیده شده که برخی از بیماران ابروها را تراشیده و متقاضی کاشت ابرو در ناحیه ی دیگری غیر از جای معمول ابروی خود می باشند و یا حتی برخی از آن ها حاضرند مژه های خود را کنده و به جای آن ها از موی سر خود بکارند تا دارای مژه های بلند تری شوند.

پزشک جراح پیوند موی طبیعی در مواجهه با چنین بیمارانی باید توانایی تصمیم گیری درست را داشته باشد تا مشکل  روانی بیماری جدی تر نشده و مشکل قانونی برای پزشک ایجاد نشود. کاشت مو در ناحیه ی صورت ( ابرو_ مژه_ ریش سبیل ) بیشتر در جهت پوشاندن زخم ها و یا جاهای خالی شده از مو ناشی از تصادف، سوختگی ها، جراحی، بیماری های پوستی صورت می گیرد.