نظرات مراجعین

نظرات مراجعین گرامی

سلام من دوسال گذشته در کلینیک پریسیما ابروهایم را کاشتم که خیلی طبیعی شد و دوران نقاهت خیلی  آسانی داشت

من به علت کم کردن وزن بدنم فرم صورتم  تغییر کرده بود ولی انقدر کار دکتر طبیعی بود که بعد از یکسال واقعا نتیجه کار تعجب اور بود

من از طریق یکی از دوستانم با دکتر اشنا شدم که خیلی هیکلی خوبی دکتر برایش ساخته بود و خیلی راضی بود.